ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 5 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 08-07-2554 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554) - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-07-2554 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดชั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ฝ่ายกองช่าง
 05-07-2554 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ฝ่ายกองการประปา
 30-06-2554 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2554 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฮเมท (เสารีด) ความสูง ๑๕ เมตร - ฝ่ายกองช่าง
 28-06-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายเขตและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงฯ - ฝ่ายกองช่าง
 28-06-2554 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย - ฝ่ายกองคลัง
 27-06-2554 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมลดภาระค่าครองชีพประชาชน ปี 2554 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-06-2554 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน ระยะที่สอง - ฝ่ายกองช่าง
 30-05-2554 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา - ฝ่ายกองศึกษา
 11-05-2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-05-2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2554 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2554) - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-04-2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-03-2554 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-03-2554 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-03-2554 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-02-2554 ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองช่าง
 23-02-2554 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ - ฝ่ายกองคลัง
 23-02-2554 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-02-2554 ประกาศของดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวทุกวันพุธและวันเสาร์ - ฝ่ายกองการประปา
 04-02-2554 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-01-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก ค.ส.ล. ฯ - ฝ่ายกองช่าง
 13-01-2554 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ - ฝ่ายกองคลัง
 11-01-2554 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553) - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-01-2554 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองการประปา
 03-01-2554 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 17-12-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก ค.ส.ล. ฯ - ฝ่ายกองช่าง
 14-12-2553 ประชาสัมพันธ์การหยอดวัคซีนโปลิโอ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38