ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเสนอแนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร การดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ยะลาสันติสุข ของจังหวัดยะลา
รายละเอียด :
     ประชาสัมพันธ์การเสนอแนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร  การดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ยะลาสันติสุข  ของจังหวัดยะลา  ซึ่งจังหวัดยะลา  ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา  โดยได้ยึดแนวทางการดำเนินงานการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  "เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา"  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์ยะลาสันติสุข  เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ราษฎรที่มารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ  ราษฎรที่หลงผิด  หรือไม่มีเจตนาไปกระทำผิดโดยตรงเพื่อให้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี  หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตนเอง  ตามขั้นตอนของกฎหมาย  ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒  จนถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕  มีผู้มารายงานตัวแล้ว  จำนวน  ๑๙๙  คน  เพื่อประสงค์เข้าร่วมสร้างความสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลาต่อไป  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดบทความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 236.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2555