ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของจังหวัดยะลา
รายละเอียด :
               ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  ๕  ปี  ของจังหวัดยะลา  ซึ่งในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐  จังหวัดยะลา  ได้รับรางวัลมากมาย  เช่นในเขตเทศบาลเมืองยะลา  ได้รับรางวัลเมืองที่สะอาดติดต่อกัน  ๓  ปี  เป็นเมืองที่มีผังเมืองดีที่สุดในประเทศไทยและได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่จากองค์การสหประชาชาติ  จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลา  ในช่วงแรกคือ  "ยะลาเมืองน่าอยู่"  ส่วนคำว่า  คู่สันติสุข  มาเพิ่มหลังจากเหตุการณ์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘  ใช้มาถึงปัจจุบันนี้  คือ  "ยะลาเมืองน่าอยู่  คู่สันติสุข"
          ส่วนยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์  ๕  ปีนั้น  เริ่มใช้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ก็ยังให้คงอยู่  ซึ่งมี  ๓  ประการด้วยกันคือ  (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างสันติสุข  และจังหวัดยะลาได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะเชิงนโยบาย  ๓  ประการ  คือ  (๑) สร้างความสุขให้กับประชาชน  (๒) สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  (๓) พัฒนาคุณภาพการบริหารราชการ  เพื่อให้จดจำได้ง่ายคือ  "รวมพลังสร้างสุข  รุกการพัฒนา  ปวงประชาปลอดภัย"  และท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 252.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2555