ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุมัติใช้น้ำประปา การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา การขอย้ายมาตรวัดน้ำ การชำระค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
รายละเอียด :
               ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  ในการขออนุมัติใช้น้ำประปา  การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา  การขอย้ายมาตรวัดน้ำ  การชำระค่าน้ำประปา  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติราชการ  พร้อมทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารแผ่นพับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอรับบริการประปา
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2555