ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 24-02-2554 ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองช่าง
 23-02-2554 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ - ฝ่ายกองคลัง
 23-02-2554 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-02-2554 ประกาศของดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวทุกวันพุธและวันเสาร์ - ฝ่ายกองการประปา
 04-02-2554 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-01-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก ค.ส.ล. ฯ - ฝ่ายกองช่าง
 13-01-2554 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ - ฝ่ายกองคลัง
 11-01-2554 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553) - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-01-2554 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองการประปา
 03-01-2554 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 17-12-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก ค.ส.ล. ฯ - ฝ่ายกองช่าง
 14-12-2553 ประชาสัมพันธ์การหยอดวัคซีนโปลิโอ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-12-2553 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย - ฝ่ายกองศึกษา
 03-12-2553 ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-11-2553 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2553 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - ฝ่ายกองศึกษา
 26-10-2553 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - ฝ่ายกองศึกษา
 12-10-2553 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 11-10-2553 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-10-2553 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553) - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-10-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว - ฝ่ายกองช่าง
 05-10-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายเทศบาล 6 - ฝ่ายกองช่าง
 28-09-2553 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-09-2553 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2553 โครงการละศีลอด (บูกอปอซอ) ประจำปี 2553 - ฝ่ายกองศึกษา
 27-08-2553 สำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-08-2553 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-08-2553 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-08-2553 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-07-2553 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ฝ่ายกองช่าง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30