ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 01-12-2552 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2552 ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ - ฝ่ายกองศึกษา
 26-10-2552 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-09-2552 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-09-2552 ประกาศ การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-09-2552 ประกาศ การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29