ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด หรือนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รายละเอียด :
                ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 
          ผู้ใดมีความประสงค์จะขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ณ  หน่วยเลือกตั้งปกติที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน  สามารถยื่นคำร้องขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรได้  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด  ภายใน  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 422.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2555