ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th


นายสาการียา ยะหริ่ง
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน
โทร.073-289563 ต่อ 110
โทร.087-8373360


นายวรากร ยานุทัย
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร.073-289563 ต่อ 109
โทร.098-6712085
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.บันนังสตา จ.ยะลา
E-LEARNING
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
 ผู้ออนไลน์ 22 คน
โครงการเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
     โครงการเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยให้ประชาชนลงมติเห็นชอบโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตร์ [09-07-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย
     กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย  [04-07-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจ...
     โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี [04-07-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันงดสูบบุหรี่โลก 2567
     วันงดสูบบุหรี่โลก 2567 [31-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดโครงการจิตอาสาพระราช...
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐส... [16-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 02-07-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (เหตุวาตภัย)
 28-06-2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยะลารักษ์ถิ่น ประจำปี 2567
 27-06-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา
 19-06-2567 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด
 14-06-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา
 14-06-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา
 14-06-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา
 12-06-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนในด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
 แสดงข่าวทั้งหมด
 05-06-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 ตามแบบ สขร.1
 05-06-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
 16-05-2567 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง และนม ยู เอส ที ชนิดกล่องพร้อมหลอด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และช่วงปิดภาคเรียน
 16-05-2567 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 (โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ)
 03-05-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567 ตามแบบ สขร.1
 03-05-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2567
 05-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567 ตามแบบ สขร.1
 05-04-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2567
 
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  29-04-2567 ขอความอนุเคราะห์ในการติดบอร์ดและประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องโครงการแว่นสายตาเอื้ออาทร-ทรัพย์เจริญการแว่น [80/0]
 กระทู้ที่มีคนตอบมาก  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-เทศบาลตำบลบันนังสตา [3758/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด
 

 
 
แผนที่ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 

เทศบาลตำบลบันนังสตา
1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 อีเมล: tessaban.bannangsata@gmail.com เว็บไซต์ WWW.BANNANGSATA.GO.TH