ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th


นายสาการียา ยะหริ่ง
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน
โทร.073-289563 ต่อ 110
โทร.087-8373360


นายวรากร ยานุทัย
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร.073-289563 ต่อ 109
โทร.098-6712085
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.บันนังสตา จ.ยะลา
E-LEARNING
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
 ผู้ออนไลน์ 34 คน
เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดโครงการจิตอาสาพระราช...
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐส... [16-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567
     นายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 [14-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานเปิดการอบรม...
     นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพและทีมพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและคว... [14-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่...
     นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท และรูปแบบในการบริหารท้องถิ่น [03-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา เป็นประธานเปิดการประชุมประจ...
     นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยให้ข้อคิดหลักการทำงาน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา [02-05-2567]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 24-05-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา 2567
 23-05-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 21-05-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา
 21-05-2567 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการคัดเลือกคนพิการ เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567
 20-05-2567 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการคัดเลือกคนพิการ เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567
 13-05-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา (เพิ่มเติม)
 13-05-2567 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 01-05-2567 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567
 แสดงข่าวทั้งหมด
 20-03-2567 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนระบบไฟ LED เปลี่ยนฐานเสาเดิม
 20-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนอนุบาล)
 18-03-2567 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนเมืองใหม่ ซอย 2 ซอย 3 และซอย 4
 08-03-2567 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ แปลงที่ 2
 20-02-2567 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
 20-02-2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบันนังสตา ประเภทรายจ่าย หมวดงบลงทุน
 15-02-2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ แปลงที่ 2)
 19-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการหลังคาอาคารอเนกประสงค์)
 
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  29-04-2567 ขอความอนุเคราะห์ในการติดบอร์ดและประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องโครงการแว่นสายตาเอื้ออาทร-ทรัพย์เจริญการแว่น [22/0]
 กระทู้ที่มีคนตอบมาก  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-เทศบาลตำบลบันนังสตา [3641/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด
 

 
 
แผนที่ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 

เทศบาลตำบลบันนังสตา
1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 อีเมล: tessaban.bannangsata@gmail.com เว็บไซต์ WWW.BANNANGSATA.GO.TH