ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 22-02-2567 แจ้งปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา ชั่วคราว - ฝ่ายกองศึกษา
 20-02-2567 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-02-2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอบันนังสตา เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และการดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ประจำปี 2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจริยา - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2567 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2567 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-02-2567 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสายใยรักครอบครัวสู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-02-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 06-02-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 31-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 31-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูลตามรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ฝ่ายกองคลัง
 22-01-2567 ประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2567 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-01-2567 ประชาสัมพันธ์การให้บริการ E-Service - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-01-2567 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 12-01-2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็กใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 - ฝ่ายกองศึกษา
 05-01-2567 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-12-2566 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-12-2566 ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-12-2566 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-12-2566 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-12-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 20-12-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-12-2566 เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างถึงวันที่ 18-26 ธันวาคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-12-2566 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 - ฝ่ายกองช่าง
 15-12-2566 ประชาสัมพันธ์ LINE Official Account ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-12-2566 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-12-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37