ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 09-12-2565 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินถล่ม ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-12-2565 สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-11-2565 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักก่อนอุณหภูมิจะลดลง 1-4 องศาเซลเซียส ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2565 สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-11-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-11-2565 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-11-2565 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั้งตะวันออก ฉบับที่ 6 (32/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565) - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-11-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-11-2565 คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2565 แผนฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2565 ประชาสัมพันธ์ โครงการคาราวานพาณิชย์ ... ลดราคา ! ช่วยประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2565 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2565 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค (น้ำประปา) ครั้งที่ 1 ประจำปีงประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 06-10-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 05-10-2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน" เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 21-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-09-2565 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลบันนังสตา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2565 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการขึ้นทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2565 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-09-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30