ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 09-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2565 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-09-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-09-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-08-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-08-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-08-2565 สื่อประชาสัมพันธ์การทำถังขยะรักษ์โลก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 22-08-2565 สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 19-08-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-08-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-08-2565 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2565 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2565 รายงานผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (กิจกรรมปลูกต้นไม้) - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2565 สื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่ - ฝ่ายกองศึกษา
 15-08-2565 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา ประจำปี 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 15-08-2565 รายงานผลการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภค​ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบันนังสตา​ (น้ำประปา)​ ครั้งที่​ 3​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 11-08-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-08-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-08-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-08-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-07-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-07-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-07-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-07-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-07-2565 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-07-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการจัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรชุมชน พร้อม "เที่ยว ช๊อป ชิม ถ่ายภาพ" เป็นที่ระลึก ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2565 - ฝ่ายกองศึกษา
 25-07-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการจัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรชุมชน พร้อม "เที่ยว ช๊อป ชิม ถ่ายภาพ" เป็นที่ระลึก ระหว่างวันที่ 28 - 28 กรกฎาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-07-2565 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล "เทศบาลบันนังสตา เอฟ เอ คัพ" ประจำปี 2565 รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโส - ฝ่ายกองศึกษา
 21-07-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38