ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 20-10-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 19-10-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2558 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-10-2558 คู่มือปฏิบัติงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-10-2558 ยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-09-2558 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-09-2558 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2558 ประกาศการประมูลราคาเช่าร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 21-08-2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมภาพเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-08-2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-08-2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-07-2558 ประกาศให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-07-2558 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-07-2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-07-2558 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-06-2558 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-06-2558 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 - ฝ่ายกองศึกษา
 24-06-2558 ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิง และขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกำชัย กวดขันบุตรหลาน ไม่ให้เล่นประทัดและดอกไม้เพลิง - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-05-2558 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ - ฝ่ายกองการประปา
 27-05-2558 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-05-2558 งดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 07-05-2558 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ในโครงการบันนังสตาสมานฉันท์เสริมสร้างสันติสุข - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-04-2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-04-2558 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2558 ร่วมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-04-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิด ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 31-03-2558 ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-03-2558 สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-03-2558 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36