ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 19-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการหลังคาอาคารอเนกประสงค์) - ฝ่ายกองคลัง 
 27-12-2566 รายงานผลการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล (เมืองใหม่) โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง 
 27-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง - ฝ่ายกองคลัง 
 24-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา - ฝ่ายกองคลัง 
 05-10-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง 
 05-10-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2566 แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 10-08-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 10-08-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 17-07-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่องประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 06-06-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 06-06-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 30-05-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ (สายหลัก) - ฝ่ายกองคลัง
 12-05-2566 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 10-05-2566 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมโซล่าเซลล์ส่องสว่างริมแม่น้ำปัตตานี - ฝ่ายกองคลัง
 08-05-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 08-05-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-02-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-02-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19