ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 17-07-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่องประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ - ฝ่ายกองคลัง 
 05-07-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง 
 05-07-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง 
 06-06-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง 
 06-06-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง 
 30-05-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ (สายหลัก) - ฝ่ายกองคลัง
 12-05-2566 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 10-05-2566 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมโซล่าเซลล์ส่องสว่างริมแม่น้ำปัตตานี - ฝ่ายกองคลัง
 08-05-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 08-05-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-02-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-02-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2566 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 30-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองใหม่ ซอย 5 - ฝ่ายกองคลัง
 14-11-2565 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ ซอย 3 โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 07-11-2565 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-11-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 30-10-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการถมดินสาธารณะประโยชน์ (ตลาดล่าง) - ฝ่ายกองคลัง
 19-10-2565 ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ (สายหลัก), โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 410, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ ซอย 5, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองใหม่ ซอย 3, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ยาลี, โครงการถมดินปรับที่ข้างโรงเรียนบันนังสตาวิทยา - ฝ่ายกองคลัง
 18-10-2565 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 07-10-2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2565 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19