ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 27-10-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2563 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2563 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-10-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-10-2563 แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-10-2563 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-10-2563 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-10-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-10-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-10-2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภท - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-09-2563 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-09-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-09-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2563 คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-09-2563 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที้่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 20-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 17-08-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-08-2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-07-2563 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-07-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-07-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-07-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-07-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 10-07-2563 ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-07-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-22/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-06-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36