ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 21-07-2565 รายงานผลการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภค​ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบันนังสตา​ (น้ำประปา)​ ครั้งที่​ 2​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 19-07-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2565) - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-07-2565 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-07-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) เป็นกรณีพิเศษ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 - ฝ่ายกองศึกษา
 04-07-2565 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสายใยรักสู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-07-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-06-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-06-2565 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-06-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-06-2565 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค (น้ำประปา) ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 17-06-2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-06-2565 รายงานผลการตรวจวักคุณภาพอากาศที่ได้รับรองจากกรมมลพิษในพื้นที่บันนังสตา - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 13-06-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-06-2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-06-2565 ประชาสัมพันธ์สื่อช่องทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน​ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2565 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2565 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2565 ขอเชิญชวนประชาขนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2565 โครงการ "บอกดิน 3" - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-06-2565 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-05-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-05-2565 พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-05-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-05-2565 เรื่อง รายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 24-05-2565 ร่วมสนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20-05-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-05-2565 ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38