ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 29-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-04-2565 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" 24 เมษายน 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2565 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-04-2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอยในช่วงเดือนรอมฎอล ปี 2565 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 12-04-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 08-04-2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2565 ปลอดภัยไว้ก่อน "ขับขี่อุ่นใจ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ." - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2565 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2565 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 05-04-2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-03-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 24-03-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2565 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-03-2565 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-03-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 12-03-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2565 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-02-2565 ประชาสัมพันธ์การออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-02-2565 สื่อประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-02-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ภายใต้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-02-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-02-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35