ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 10-11-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-11-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-11-2565 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-11-2565 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั้งตะวันออก ฉบับที่ 6 (32/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565) - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-11-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-11-2565 คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2565 แผนฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2565 ประชาสัมพันธ์ โครงการคาราวานพาณิชย์ ... ลดราคา ! ช่วยประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2565 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-10-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-10-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2565 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค (น้ำประปา) ครั้งที่ 1 ประจำปีงประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 18-10-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-10-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-10-2565 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-10-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 05-10-2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน" เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2565 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ฝ่ายกองคลัง
 30-09-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2565 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-09-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-09-2565 รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 21-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-09-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-09-2565 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลบันนังสตา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2565 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการขึ้นทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38