ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 07-06-2565 ประชาสัมพันธ์สื่อช่องทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน​ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2565 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2565 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2565 ขอเชิญชวนประชาขนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2565 โครงการ "บอกดิน 3" - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-06-2565 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-05-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-05-2565 พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-05-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-05-2565 เรื่อง รายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 24-05-2565 ร่วมสนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20-05-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-05-2565 ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2565 ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-05-2565 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-05-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-04-2565 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" 24 เมษายน 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2565 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2565 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-04-2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอยในช่วงเดือนรอมฎอล ปี 2565 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 12-04-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 08-04-2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2565 ปลอดภัยไว้ก่อน "ขับขี่อุ่นใจ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ." - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2565 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36