ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 06-10-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา 
 05-10-2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น "ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน" เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด 
 27-09-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด 
 21-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา 
 21-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 09-09-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2565 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-09-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-08-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-08-2565 สื่อประชาสัมพันธ์การทำถังขยะรักษ์โลก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 22-08-2565 สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 16-08-2565 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2565 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา ประจำปี 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 15-08-2565 รายงานผลการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภค​ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบันนังสตา​ (น้ำประปา)​ ครั้งที่​ 3​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 11-08-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-08-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-07-2565 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล "เทศบาลบันนังสตา เอฟ เอ คัพ" ประจำปี 2565 รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโส - ฝ่ายกองศึกษา
 21-07-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-07-2565 รายงานผลการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภค​ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบันนังสตา​ (น้ำประปา)​ ครั้งที่​ 2​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 19-07-2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2565) - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-07-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) เป็นกรณีพิเศษ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 - ฝ่ายกองศึกษา
 01-07-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-06-2565 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-06-2565 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค (น้ำประปา) ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 - ฝ่ายกองการประปา
 17-06-2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-06-2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-06-2565 ประชาสัมพันธ์สื่อช่องทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน​ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29