ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด :
                ตามที่สภาเทศบาลตำบลบันนังสตาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้พิจารณาเห็นชอบนั้น 
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้  หรือดูรายละเอียดจากหัวข้อแผนและรายงาน  ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 413.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 ตุลาคม 2555