ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครขอรับทุน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
รายละเอียด :
      กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เนื่องจากมีผู้ขอสละสิทธิการรับทุนรัฐบาล เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนบัญชีผู้ที่มีสิทธิรับทุนสำรองอันดับที่ ๑ เข้ามาแทน จึงมีความจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในส่วนอำเภอที่ขาด และในบางอำเภอไม่มีบัญชีผู้สำรองอันดับที่ ๑ และ ๒ จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอ ๑ อำเภอ นั้นคือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ยอดการเปิดรับสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม ๖๐๓ อำเภอ เพิ่มเป็น ๖๐๔ อำเภอ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odos.moe.go.th และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตามภูมิลำเนาทะเบียนราษฎรที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และพร้อมนี้ได้แนบไฟล์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ และเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 340.50 KB
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2555