ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 34 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 21-12-2563 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้คำขวัญ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ" - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-12-2563 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-12-2563 "รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่" - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-12-2563 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-12-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-12-2563 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-12-2563 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2563 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังในช่วงฝนตกหนัก - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2563 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2563 ประชาสัมพันธ์การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2563 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-11-2563 สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำบาดาลที่ควรรู้ - ฝ่ายกองการประปา
 25-11-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-11-2563 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-11-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2563 คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-11-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-11-2563 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-11-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-11-2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบันนังสตา รอบ 12 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-11-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-11-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-11-2563 ปลอดภัยไว้ก่อน "ขับขี่อุ่นใจ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ." - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-11-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2563 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2563 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37