ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 25-01-2566 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 ร่วมรณรงค์ "ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%" - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-01-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-01-2566 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-01-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 19-01-2566 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-01-2566 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2566 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2566 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา​ - ฝ่ายกองศึกษา
 12-01-2566 ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา เปิดรับสมัครเด็กเล็กใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 - ฝ่ายกองศึกษา
 09-01-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 26-12-2565 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝังตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-12-2565 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 15-12-2565 ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-12-2565 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-12-2565 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-12-2565 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินถล่ม ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-12-2565 สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-11-2565 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักก่อนอุณหภูมิจะลดลง 1-4 องศาเซลเซียส ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2565 สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-11-2565 ระเบียบเทศบาลตำบลบันนังสตา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2565 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35