ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 30-07-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-07-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-07-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 05-07-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-07-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-06-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-06-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-06-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประจำปี 2564 - ฝ่ายกองช่าง
 17-06-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-06-2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่องการงดปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-06-2564 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-05-2564 สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-05-2564 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที้่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-05-2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง​ ป้องกัน​ และการควบคุมการแพร่ระบาด​ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) ในเขตท้องที่อำเภอธารโต​ และอำเภอบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-05-2564 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-05-2564 การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2564 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2564 เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2564 สื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2564 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2564 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-05-2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เช็คของผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30