ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบีด" สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น
รายละเอียด :
                ด้วยคณะกรรมการเชิดชูเยรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  ได้ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล  องค์กร  สื่อ  เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล  "ประชาบดี"  สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก  และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๕ 
          ทั้งนี้  ท่านที่สนใจให้ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2555