ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 38 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่มาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 บัญญัติว่าในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตที่จะแสดงเช่นว่านั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ผู้อนุญาตวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 642.25 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 ตุลาคม 2566