ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 41 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดยเชิญประชาชนที่สนใจที่อยู่ในท้องที่ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 จำนวน 3 เวที ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมพัฒนรัฐ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศรีฟาฎอนี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 723.84 KB
ฝ่าย : กองช่าง
เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566