ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 10/1 หลักสูตร 3 เดือน
รายละเอียด :
      ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้มีฐานะยากจน ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา และผู้ว่างงาน นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 10/1 หลักสูตร 3 เดือน รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 10/1 ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 303.46 KB
      2.ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาขีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 10/1 หลักสูตร 3 เดือน (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 446.23 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566