ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ได้แก่ ข้อมูลการรังวัดที่ดิน ข้อมูลของสมาคม ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน อุทธรณ์ซ้ำ และข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ข้อมูลการรังวัดที่ดิน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 434.68 KB
      2.ข้อมูลของสมาคม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 379.72 KB
      3.ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 420.49 KB
      4.อุทธรณ์ซ้ำ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 52.48 KB
      5.ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 52.61 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2566