ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
รายละเอียด :
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดยะลา ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดยะลา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดยะลา หากพรรคการเมืองหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดยะลา สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจัดส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ หรือบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรับความคิดเห็น โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566