ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมินให้เสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 270.08 KB
      2.ช่องทางการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 159.10 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566