ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยผู้พิการที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สามารถยื่นความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือตามแบบคำขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านช่องทางออนไลน์ www.dep.go.th หรือ ผ่าน QR CORD ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามประกาศ (โดยจะต้องเป็นคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 วันที่ประกาศฯ ใช้บังคับ)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 765.19 KB
      2.QR CORD ยื่นความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือตามแบบคำขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 172.30 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 6 กันยายน 2564