ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
รายละเอียด :
     งานนิติการได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 71.91 KB
      2.รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 367.56 KB
      3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 180.46 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2566