ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน )
รายละเอียด :
     งานนิติการได้รายงานข้อผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 67.03 KB
      2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 359.69 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2566