ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442)
รายละเอียด :
      กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) จำนวน 5,980 คน และขอให้ผู้ที่แจ้งขอยกเลิกการเดินทางดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) 2. ติดต่อกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอรับคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้เรียกเก็บ และเงินค่าบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ชำระไว้กับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านได้ลงทะเบียน 3. ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินประกันการเดินทางตามแบบท้ายประกาศ และส่งผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้โดยเร็ว *** หากมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับคืนเงินประกันการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง (วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2282 1461 ต่อ 110 , 063-904-1562 หรือทาง Facebook เพจ “กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์” รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.หนังสือประกาศ เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.25 MB
      2.บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคืนเงินประกันการเดินทางกรณีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.39 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2564