ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด :
     งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร้๗สิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2565