ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 05-01-2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2560 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 25-08-2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2560 สัญญาจ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV FULL COLOR - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2560 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด - ฝ่ายกองคลัง
 04-08-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 21-07-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการตรวจเช็คและซ่อมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV FULL COLOR - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 01-06-2560 สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 17-05-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 15-05-2560 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-05-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-05-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19