ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 20-08-2564 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า LED ถนนเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 17-08-2564 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า LED ถนนเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 13-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-05-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-05-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 รายงานการดำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 01-04-2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 01-04-2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2564 รายละเอียดรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามแบบฟอร์ม 2 - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 19-01-2564 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องน้ำห้องส้วมอาคารสำนักงานกองการประปา - ฝ่ายกองคลัง
 15-01-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องน้ำห้องส้วมอาคารสำนักงานกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 12-11-2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19