ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 24-01-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังเมืองใหม่ (ริมคลอง) และโครงการปรับปรุงรั้วเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 30-12-2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา - ฝ่ายกองคลัง
 13-12-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแวอูมาอุทิศ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแวอูมาอุุทิศ - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการต่อเติมอาคารกองการประปา และโครงการปรับปรุงห้องครัวและต่อเติมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแปรงฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 02-12-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สาย 410 และโครงการปรับปรุงรั้วเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 18-11-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังเมืองใหม่ (ริมคลอง) และโครงการบุกเบิกถนนสายแวอูมาอุทิศ - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 28-10-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด (CCTV) ในสำนักงานกองการประปา - ฝ่ายกองคลัง
 26-10-2564 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการถมดินปรับที่ตลาดนัดเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 26-10-2564 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 19-10-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับที่ตลาดนัดเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 11-10-2564 ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 11-10-2564 ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการถมดินปรับที่ตลาดนัดเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนมัสยิด ตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 30-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 29-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-09-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 06-09-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20