ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 05-07-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-06-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 - ฝ่ายกองคลัง
 31-05-2562 สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานจอดรถเป้นห้องฟิตเนส - ฝ่ายกองคลัง
 23-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องฟิตเนส - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-04-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 26-03-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจการประปา) - ฝ่ายกองการประปา
 21-02-2562 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๑ และโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๒ - ฝ่ายกองช่าง
 18-02-2562 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องฟิตเนส - ฝ่ายกองช่าง
 06-02-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 06-02-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-12-2561 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2561 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2561 ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 19-11-2561 รายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19