ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 05-06-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 - ฝ่ายกองคลัง 
 05-06-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง 
 03-05-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2567 - ฝ่ายกองคลัง 
 03-05-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง 
 05-04-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2567 - ฝ่ายกองคลัง 
 05-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 20-03-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนอนุบาล) - ฝ่ายกองคลัง
 20-03-2567 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนระบบไฟ LED เปลี่ยนฐานเสาเดิม - ฝ่ายกองคลัง
 18-03-2567 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนเมืองใหม่ ซอย 2 ซอย 3 และซอย 4 - ฝ่ายกองคลัง
 08-03-2567 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ แปลงที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 20-02-2567 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 20-02-2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบันนังสตา ประเภทรายจ่าย หมวดงบลงทุน - ฝ่ายกองคลัง
 15-02-2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการถมดินพื้นที่สาธารณประโยชน์เมืองใหม่ แปลงที่ 2) - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 19-01-2567 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการหลังคาอาคารอเนกประสงค์) - ฝ่ายกองคลัง
 05-01-2567 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 05-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 27-12-2566 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล (เมืองใหม่) - ฝ่ายกองคลัง
 27-12-2566 รายงานผลการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล (เมืองใหม่) โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 27-11-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
 24-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2566 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2566 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566 ตามแบบ สขร.1 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20