ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 03-09-2564 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ - ฝ่ายกองคลัง 
 05-07-2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 - ฝ่ายกองคลัง 
 07-04-2564 รายงานการดำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน - ฝ่ายกองคลัง 
 07-04-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง 
 01-04-2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง 
 01-04-2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 15-01-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องน้ำห้องส้วมอาคารสำนักงานกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 12-11-2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 30-10-2563 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ำห้องส้วม อาคารสำนักงานกองการประปา - ฝ่ายกองช่าง
 16-10-2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2563 แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-09-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-09-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 15-06-2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการประปา - ฝ่ายกองคลัง
 09-06-2563 สัญญาซื้อขาย เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังการในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15