ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายสนามกีฬา  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๐.๓๗๒  กิโลเมตร  โดยวิธีคัดเลือก  ซึ่งกำหนดการยื่นข้อเสนอ  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  ณ  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.หนังสือเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 970.35 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561