ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจการประปา)
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  (กิจการประปา)  ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 301.95 KB
      2.งบรายละเอียด (รายรับ) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 261.22 KB
      3.งบรายละเอียด (รายจ่าย) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 733.14 KB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2562