ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับที่ตลาดนัดเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 11-10-2564 ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 11-10-2564 ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการถมดินปรับที่ตลาดนัดเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนมัสยิด ตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 30-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 29-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-09-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 06-09-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 03-09-2564 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ - ฝ่ายกองคลัง
 30-08-2564 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 30-08-2564 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการขุดลอกบึงโต๊ะมาเน - ฝ่ายกองคลัง
 27-08-2564 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการถมดินตลาดนัดเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 21-08-2564 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 20-08-2564 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า LED ถนนเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 17-08-2564 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า LED ถนนเมืองใหม่ - ฝ่ายกองคลัง
 13-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2564 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-05-2564 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 05-05-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20