ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 01-09-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 26-07-2559 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ ๔๕ ลูกบาศก์เมตร - ฝ่ายกองคลัง
 26-07-2559 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 30-06-2559 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ (แพติดตั้งปั๊มน้ำ) - ฝ่ายกองคลัง
 13-06-2559 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 10-06-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 27-05-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ - ฝ่ายกองคลัง
 24-05-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 28-04-2559 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑ ลงแอสฟัสท์ติกคอนกรีต - ฝ่ายกองคลัง
 08-04-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑ ลงแอสฟัสท์ติกคอนกรีต - ฝ่ายกองคลัง
 04-04-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 04-04-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 01-03-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 01-03-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-02-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-02-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 27-01-2559 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเนรัญชราวาส ถนนสายบูรณะรักษ์ ถนนสายแวหะยี และถนนสายตลาดล่าง - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 29-12-2558 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน ซอยแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 29-12-2558 สัญญาซ์ื้อขาย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19