ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 22-07-2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 19-07-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 19-07-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 03-06-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 03-06-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนเมษายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมีนาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 07-02-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 07-02-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมกราคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนธันวาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนตุลาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 12-10-2553 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 12-10-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกันยายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 12-10-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกันยายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 08-09-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนสิงหาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 08-09-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 06-07-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมิถุนายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 06-07-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19