ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๑ และโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๒
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๑  และโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๒  เพื่อเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 571.57 KB
      2.สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง สายบูรณะรักษ์ ๑ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.36 MB
      3.สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง สายบูรณะรักษ์ ๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ฝ่าย : กองช่าง
เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562