ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 08-11-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 14-10-2556 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 12-09-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 12-09-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 04-06-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 04-06-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2555 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 06-11-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 06-11-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 25-10-2555 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 08-10-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 08-10-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19