ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 10-05-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 03-02-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 03-02-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2555 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 07-12-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 11-11-2554 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 04-11-2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 04-11-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 04-10-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 09-09-2554 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 04-08-2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 04-08-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ - ฝ่ายกองคลัง
 22-07-2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 19-07-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 19-07-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 03-06-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 03-06-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนเมษายน 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2554 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2554 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมีนาคม 2554 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19