ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 18-12-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ฝ่ายกองคลัง
 15-12-2558 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-12-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-12-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 27-11-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเนรัญชราวาส บูรณะรักษ์ ๑ ถนนแวหะยี และถนนตลาดล่าง - ฝ่ายกองคลัง
 09-11-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2558 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2558 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2558 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 28-10-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน ซอยแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 02-10-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) แบบอเนกประสงค์ - ฝ่ายกองคลัง
 03-07-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-07-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-06-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 16-01-2558 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19