ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 04-05-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 16-01-2558 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 00-01-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 25-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรณะรักษ์ ๕ - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบันนังสตาวิถีและเทศบาล ๔ - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ๑ สนาม ๑ ตำบล บริเวณสนามกีฬากลางโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 01-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ พร้อมโคมไฟ LED ริมแม่น้ำปัตตานีและซอยแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 01-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาคลุมทางเท้า ถนนเทศบาล ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายตลาดล่าง ถนนเทศบาล ๒ และถนนบรรยงอุทิศ ๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-11-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 07-11-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 06-11-2557 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-11-2557 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-10-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 06-10-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 24-09-2557 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหน้าประปาเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 24-09-2557 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสารีด บริเวณการประปาเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 19-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 12-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 11-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักเอนกประสงค์ ถนนแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 10-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโอท๊อป บริเวณร้านค้าชุมชน - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19