ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 33 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 06-11-2557 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-11-2557 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-10-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 06-10-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 24-09-2557 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหน้าประปาเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 24-09-2557 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสารีด บริเวณการประปาเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 19-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 12-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 11-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักเอนกประสงค์ ถนนแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 10-09-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโอท๊อป บริเวณร้านค้าชุมชน - ฝ่ายกองคลัง
 09-09-2557 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรณะรักษ์ ๔ - ฝ่ายกองคลัง
 09-09-2557 ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนตลาดล่างและเทศบาล ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 05-08-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 05-08-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 21-07-2557 ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 20-06-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสารีด บริเวณการประปาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 30-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหน้าประปาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 29-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรณะรักษ์ ๔ - ฝ่ายกองคลัง
 28-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. ถนนแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 20-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มไฟฟ้าสาธารณะถนนตลาดล่างและเทศบาล ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 09-05-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 09-05-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 10-04-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 10-04-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19