ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 20-06-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสารีด บริเวณการประปาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 30-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหน้าประปาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 29-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรณะรักษ์ ๔ - ฝ่ายกองคลัง
 28-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. ถนนแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 20-05-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มไฟฟ้าสาธารณะถนนตลาดล่างและเทศบาล ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 09-05-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 09-05-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 10-04-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 10-04-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 07-03-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 11-02-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 11-02-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 09-01-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-01-2557 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 14-11-2556 ประกาศแบบรายงาานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 - ฝ่ายกองคลัง
 08-11-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 08-11-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 14-10-2556 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 12-09-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 12-09-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2556 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19