ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 33 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 05-03-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 27-02-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 20-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 18-02-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 17-01-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 17-01-2563 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๑๕๑ ยะลา - ฝ่ายกองคลัง
 10-01-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 10-01-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 09-01-2563 สัญญาจ้าทำของ จ้างเหมาโครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง (Land mark) - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 27-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 25-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 24-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกาย - ฝ่ายกองคลัง
 24-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง (Land mark) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 23-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 20-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 - ฝ่ายกองคลัง
 18-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
 17-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง (Land mark) - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซื้อ (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562) - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง) - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 และโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายมัสยิด) - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2562 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19