ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 23-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 20-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 - ฝ่ายกองคลัง
 18-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
 17-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง (Land mark) - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซื้อ (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562) - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง) - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 และโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายมัสยิด) - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2562 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 19-11-2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 07-10-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 07-10-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2562 - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 05-08-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 05-08-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-06-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 - ฝ่ายกองคลัง
 31-05-2562 สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานจอดรถเป้นห้องฟิตเนส - ฝ่ายกองคลัง
 23-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องฟิตเนส - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19