ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 27-05-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 13-05-2563 สัญญาซื้อขาย เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 12-05-2563 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดิบ กองการประปา - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 28-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 17-04-2563 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 - ฝ่ายกองคลัง
 02-04-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 30-03-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 27-03-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 26-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 23-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 23-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 20-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 7 ชุด - ฝ่ายกองคลัง
 17-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 17-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 16-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 10-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 27-02-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 20-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 18-02-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15