ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 24-09-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ ซอยตลาด - ฝ่ายกองคลัง
 22-09-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองใหม่ ซอยตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองใหม่ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา)) - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 05-09-2565 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 02-09-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอาทิตย์ - ฝ่ายกองคลัง
 02-09-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ - ฝ่ายกองคลัง
 24-08-2565 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 05-08-2565 สรุปผลการดำเนินกา่รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-07-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-06-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-06-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 12-05-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายแวอูมาอุทิศ - ฝ่ายกองคลัง
 06-05-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 06-05-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 29-04-2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการบุกเบิกถนนสายแวอูมาอุทิศ) - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 04-02-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 04-02-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 - ฝ่ายกองคลัง
 31-01-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 410 - ฝ่ายกองคลัง
 27-01-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและผลการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถมดินลูกรังเมืองใหม่ (ริมคลอง) และโครงการปรับปรุงรั้วเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 24-01-2565 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังเมืองใหม่ (ริมคลอง) และโครงการปรับปรุงรั้วเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2565 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 07-01-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 - ฝ่ายกองคลัง
 30-12-2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา - ฝ่ายกองคลัง
 13-12-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแวอูมาอุทิศ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแวอูมาอุุทิศ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19