ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 12-10-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกันยายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 12-10-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกันยายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 08-09-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนสิงหาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 08-09-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 09-08-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 06-07-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมิถุนายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 06-07-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 11-05-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนเมษายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 11-05-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนเมษายน 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 06-04-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 06-04-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมีนาคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 10-03-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 10-03-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 08-02-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมกราคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 08-02-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนมกราคม 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 05-01-2553 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 05-01-2553 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนธันวาคม 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 30-12-2552 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2552 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552[ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2552 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2552 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนตุลาคม 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2552 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนตุลาคม 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2552 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกันยายน 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2552 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำเดือนกันยายน 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2552 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนสิงหาคม 2552 - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2552 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2552) - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2552 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา (กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2552) - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19